NTI Śląsk - logo

Dotacje na kolektory słoneczne

Dotacje na zakup kolektorów słonecznych

W roku 2010 wszedł w życie pierwszy w historii Polski, ogólnopolski program wsparcia inwestycji w zakup instalacji solarnej

Program jest skierowany dla osób fizycznych będących właścicielami domków jednorodzinnych oraz do wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem obiektów przyłączonych do sieci cieplnych. Swoim zasięgiem Program obejmuje obszar całej Polski.

PORADNIK „Kolektory słoneczne z dotacją”

Ile można zyskać?

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia. Całkowity budżet projektu przewidziany jest na kwotę 300 mln złotych do przydzielenia w latach 2010 – 2014 (wydatkowanie środków do końca 2015 roku).
Dofinansowanie może wynieść nawet do 45% brutto kredytu bankowego, ale nie więcej niż 2 500 PLN do m2. instalacji.

W jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie?

Wymagania i cała procedura nie są skomplikowane i składają się z pięciu głównych punktów:

 1. Wybór danego typu kolektora słonecznego Viessmann
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie na zakup do wybranego Banku.
 3. Po akceptacji wniosków przez Bank Inwestor podpisuje umowę kredytu z dotacją z Bankiem.
 4. Inwestor przedkłada w Banku Protokół końcowego odbioru wraz z fakturami oraz innymi dokumentami określonymi w umowie.
 5. Dotację do banku przekazuje NFOŚiGW na podstawie potwierdzenia
  zrealizowania inwestycji. Należy również pamiętać, że od dotacji należy odprowadzić podatek dochodowy

Jakie Banki biorą udział w programie?

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z następującymi bankami:

 • Bank Ochrony Środowiska
 • Bank Polskiej Spółdzielczości
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Warszawski Bank Spółdzielczy
 • Mazowiecki Bank Regionalny.

Jakie kolektory kwalifikują się do dotacji?

Najważniejszym wymogiem jest spełnienie wymagań dotyczącym posiadania przez kolektor słoneczny certyfikatu Solar Keymark.
Certyfikat ten posiadają wszystkie kolektory słoneczne znajdujące się w ofercie firmy Viessmann. Chcąc wybrać najdogodniejsze dla siebie rozwiazanie, skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą z Katowic:

Kontakt z firmą NTI Śląsk