NTI Śląsk - logo

Oszczędzanie energii w budownictwie mieszkaniowym stało się normą, stąd budowa domów niskoenergetycznych. W ostatnich latach dokonano wyraźnego postępu w konstrukcjach energooszczędnych, a standardem jest wysoka szczelność budynków. Na zdrowie mieszkańców, poczucie komfortu, oraz stan techniczny budynków decydujący wpływ ma jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń. Zmniejszenie kosztów energii, oraz odpowiednia jakość powietrza narzuca konieczność posiadania kontrolowanej wentylacji w szczelnych budynkach. Rozwiązaniem są nowoczesne system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego (rekuperacja), a nie bezpośrednie przewietrzenie okien szczególnie w okresie grzewczym i zapobieżenie niekontrolowanym stratom ciepła. Nowoczesne okna w energooszczędnych budynkach z założenia muszą ograniczać do minimum straty ciepła, a przez to muszą zapewniać maksymalną szczelność. W ten sposób napływ świeżego powietrza do wnętrza budynku staje się minimalny, na czym cierpi komfort mieszkańców i rośnie zagrożenie zawilgocenia wnętrz i rozwoju bakterii, pleśni, itp.. Systemy wentylacji Vitovent 300 zapewniają właściwą jakość powietrza, nie wymagając przy tym znacznych nakładów energii.

Pięć głównych korzyści dla których warto zastosować system wentylacji mieszkań:

  • Świeże powietrze, zdrowy klimat pomieszczeń, ochrona przed hałasem
  • Ochrona substancji budowlanej
  • Redukcja wzrostu roztoczy i grzybów pleśniowych
  • Oszczędność energii i ochrona środowiska
  • Naturalne chłodzenie w okresie letnim, powietrzem nocnym za pomocą zintegrowanej klapy Bypass (z urządzeniem Vitovent 300 dla 300 i 400 m3)
  • Szczególna oszczędność miejsca i prosta zabudowa

Brak świeżego powietrza

Wysoka jakość okien, która zapewnia wysoką szczelność i ograniczenie strat ciepła w energooszczędnych budynkach stała się normą. Niestety idzie to w parze z brakiem świeżego powietrza, którego ilość jest ograniczona do minimum. To z kolei zwiększa możliwość zawilgocenia wnętrz i rozwój pleśni, oraz wpływa na zdrowie i komfort mieszkańców. Właściwą jakość powietrza bez zwiększonych nakładów energii umożliwi system  Vitovent 300

System wentylacji mieszkania Vitovent 300 z odzyskiem ciepła i podgrzewaniem powietrza zapewnia w lecie i zimie komfortowy klimat wnętrz, zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło z wentylacji i obniża koszty ogrzewania Krzyżowy przeciwprądowy wymiennik ciepłą z odzyskiem ciepła ponad 90%

Poczucie komfortu dzięki świeżemu powietrzu

Jeśli nie otwieramy okien i nie wietrzymy pomieszczeń odczuwamy osłabienie i zmęczenie, rozszczelnienie okien bądź ich otwieranie wiąże się z dużymi stratami ciepła i energii. Świeże powietrze odczuwamy gdy zawartość CO2 jest niższa niż 0,1%. Przy zamkniętych oknach świeże powietrze zapewni wentylacja z odzyskiem ciepła Vitovent 300

Optymalna wentylacja pomieszczeń i minimalne nakłady energetyczne

Każdy system wentylacji potrzebuje energii do funkcjonowania, jednak w przypadku wentylacji z odzyskiem (tzw. rekuperacją) ciepła, energia elektryczna do napędu wentylatorów jest wykorzystana maksymalnie efektywnie. Ciepło zawarte w powietrzu usuwanym z pomieszczeń nie jest tracone, ale przekazywane z wysoką sprawnością do świeżego powietrza – podgrzewanego w ten sposób i nawiewanego do pomieszczeń. Maksymalne efektywne wykorzystanie energii elektrycznej do napędu wentylatorów umożliwia wentylacja z odzyskiem ciepła (rekuperacja). Dzięki wysokiej sprawności wentylacji ciepłe powietrze, które jest usuwane z pomieszczeń wykorzystywane jest do podgrzania świeżego powietrza. Powietrze nawiewane do środka pomieszczeń wykorzystuje do 90% ciepła usuwanego dzięki wysoce efektywnemu wymiennikowi ciepła. Rekuperator Vitovent 300 oprócz oszczędności energii elektrycznej (zastosowanie silników prądu stałego do napędu wentylatorów), przynosi przede wszystkim  oszczędność gazu ziemnego nie mniej niż 300m³, lub 300 litrów oleju opałowego rocznie dla domu o powierzchni 150 m².

Przebieg temperatury na ścianie zewnętrznej – chłodny narożnik sprzyja powstawaniu grzyba Przebieg temperatury w tym samym narożniku – tutaj może dochodzić do wykraplania się kondensatu

Zabezpieczenie przed wilgocią i pleśnią w pomieszczeniach

Wiele czynności domowych, a także aktywność człowieka wiąże się z wydzielaniem pary wodnej, której dzienna ilość w rodzinie 4-osobowej może sięgać 8 do 14 litrów. To bezpośrednio grozi powstawaniem pleśni szkodliwych dla zdrowia człowieka i konstrukcji budynku. Stała wentylacja mechaniczna i filtracja nawiewanego świeżego powietrza eliminuje ryzyko zawilgocenia przegród budowlanych.
Układ filtracji powietrza z filtrem pyłkowym klasy F6 oczyszcza powietrze zewnętrzne, które jest po podgrzaniu nawiewane do pomieszczeń. To stwarza dodatkowo komfort oddychania czystym powietrzem przez osoby cierpiące na alergie. Gdy budynek położony jest w miejscu, gdzie powietrze jest zanieczyszczone, wentylacja Vitovent 300 daje mieszkańcom dodatkową nieocenioną zaletę – oczyszczanie powietrza, które nie trafia do budynku bezpośrednio przez okna.