NTI Śląsk - logo

Kotły na drewno

Kotły na drewno

Nowoczesne kotły na drewno mogą pracować niemal identycznie jak kotły gazowe czy olejowe, w pełnym trybie automatycznym. Dotyczy to szczególnie kotłów na pelety czy zrębki, które mogą być podawane automatycznie do spalania, a sam palnik takiego kotła jest także automatycznie włączany i wyłączany z pracy.

Także kotły na polana, szczapy drewna mogą pracować z wydłużonymi okresami między załadunkami, ze względu na zastosowanie wysokoefektywnego spalania ze zgazowaniem (pyrolizą) drewna. Taki proces spalania polega na wytwarzaniu gazu drzewnego i zastosowano go w kotłach typu Vitoligno 100-S.

Drewno stanowi doskonałą alternatywę szczególnie wobec innych kotłów na paliwa stałe, przy braku dostępu do gazu ziemnego. Koszty wytworzenia ciepła ze spalania drewna mogą być najniższe spośród większości nośników energii.

Do zalet zastosowania drewna należą:

  • Drewno stanowi odnawialne źródło ciepła i energii
  • Spalanie odbywa się z neutralną emisją CO2, nie jest to paliwo kopalne jak inne
  • Drewno stanowi paliwo dostępne powszechnie, znajduje się blisko domu„
  • Uzyskuje się niezależność od gazu ziemnego, oleju opałowego czy innych paliw
  • Zyskuje się bezpieczeństwo dostaw paliwa z wielu źródeł pochodzenia
  • Kotły na drewno firmy Viessmann oferowane są w wielu wariantach i wydajnościach