NTI Śląsk - logo

Kolektory słoneczne – Katowice, Śląskie…

Kolektory słoneczne oferowane przez firmę NTI Śląsk z Katowic, mogą być instalowane niemal w każdym rodzaju budynku, jak np. na domach jedno- czy wielorodzinnych, szkołach, hotelach, pensjonatach, biurowcach, obiektach użyteczności publicznej. W rejonie Katowic, a także na terenie całego województwa Śląskiego i poza nim, kolektory zwane solarami lub bateriami słonecznymi zostały zainstalowane na szeregu budynków. Najczęstszym ich przeznaczeniem jest praca na cele podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dogodnym rozwiązaniem, także ze względu na korzystną dla Klienta cenę są wówczas kompletne zestawy pakietowe złożone z kolektorów słonecznych, podgrzewacza pojemnościowego cwu, zestawu mocującego, automatyki i osprzętu instalacji.

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

 
Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Vitosol 100-F
Kolektory płaskie są najczęściej stosowanym rozwiązaniem przeznaczonym do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ale także dla wspomagania ogrzewania centralnego budynku
  Vitosol 200-T
Kolektory próżniowe mające konstrukcję 1-warstwowych szklanych rur próżniowych, pracują z wyższą niż kolektory płaskie sprawnością, zarówno latem, jak i zimą.

 
Zastosowanie kolektorów słonecznych obecnie jest bardziej przystępne niż wcześniej, ponieważ od zeszłego roku dostępny jest klientów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych program dotacji do ich zakupu. W ramach środków NFOŚiGW banki, także z Katowic biorą udział w programie dofinansowania inwestycji zakupu instalacji solarnych. Dofinansowanie może wynosić nawet do 45% kosztów kwalifikowanych. Nasza firma specjalizuje się od wielu lat w zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań grzewczych. Przeprowadzamy dobór optymalnego dla indywidualnych potrzeb systemu z kolektorami płaskimi lub kolektorami próżniowymi. Nasi wykwalifikowani instalatorzy montują kolektory słoneczne, a obsługa serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna jest prowadzona przez bez względu na to, czy budynek jest zlokalizowany w Katowicach, czy też w dalszej odległości.

Przykłady realizacji kolektorów słonecznych – Katowice, Śląsk…

Popularnie nazywane solarami lub bateriemi słonecznymi kolektory słoneczne, mogą być instalowane na dachach pochyłych, ale także na dachach płaskich dzięki dodatkowym konstrukcjom wsporczym. Kolektory słoneczne próżniowe firmy Viessmann jako jedne z niewielu na rynku można montować poziomo na dachu płaskim lub na elewacji budynku w pozycji pionowej. Takich przykładów realizacji w Katowicach i okolicy, możemy przedstawić wiele. Przykładowy montaż kolektorów z terenu całego kraju przedstawiają poniższe fotografie. Dzięki dotacjom, kolektory słoneczne stają się osiągalną technologią, a okres zwrotu kosztów inwestycji skraca się do minimum.

 
Większa instalacja solarna Viessmann

Kolektory słoneczne Vitosol

 
Vitosol 100-F - kolektory płaskie umieszczone na przybudówce

Kolektory słoneczne Vitosol

Vitosol 200-F
Kolektory płaskie przeznaczone mogą być do podgrzewania cwu w systemach o różnej wielkości. Sprawność większych instalacji solarnych jest zazwyczaj wyższa z uwagi na niższe temperatury robocze i mniejsze straty ciepła.
  Vitosol 100-F
Kolektory płaskie zabudowane w sposób typowy – na połaci nachylonego do poziomu dachu – nad częścią gospodarczą budynku.

 

 
Vitosol 300-T
W przypadku dachu płaskiego kolektory próżniowe zaleca się instalować z nachyleniem, przy wykorzystaniu konstrukcji wsporczych – optymalne dla całorocznej pracy od 25 do 45 st.
  Vitosol 200-T
Kolektory próżniowe firmy Viessmann można także instalować w nietypowych warunkach zabudowy, np. w pozycji poziomej na dachu płaskim. Jest to czasami jedyna możliwość zastosowania baterii słonecznych w budynkach wysokich, gdzie działają zwiększone siły na kolektory nachylone do poziomu.

 

 
Vitosol 200-T
Kolektory próżniowe można instalować w pozycji pionowej, np. na elewacji budynku, gdy nie ma warunków do zabudowy na dachu lub też budynek znajduje się w strefie zwiększonych opadów śniegu. Dotyczy to szczególnie rejonów górskich.
  Vitosol 200-F
Kolektory słoneczne płaskie można instalować na dachu poziomym z zastosowaniem stelaży wolnostojących z zachowaniem odpowiedniego nachylenia i uwzględnieniem wytrzymałości konstrukcji dachu.

Jak może wyglądać schemat instalacji solarnej?

Instalacja dobierana jest w zależności od wielkości potrzeb na ciepło. Ilość zastosowanych kolektorów słonecznych wynika z potrzeb cieplnych – najczęściej z zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Następnie dobiera się wielkość podgrzewacza ciepłej wody użytkowej oraz dodatkowe wyposażenie instalacji. Tego typu układów w samych Katowicach i całym regionie, funkcjonuje wiele. Obecnie, podobnie jak na rozwiniętych rynkach Europy Zachodniej, coraz popularniejsze staje się stosowanie kolektorów słonecznych do wspomagania centralnego ogrzewania, szczególnie dla okresów przejściowych.

Schemat instalacji solarnej - podgrzew CWU

Instalacja słoneczna dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej
Standardowym i niezawodnym rozwiązaniem jest zastosowanie biwalentnego (z dwoma wężownicami grzejnymi) podgrzewacza cwu. współpracującego z kolektorami słonecznymi. W ten sposób panele słoneczne podgrzewają od wstępnie wodę użytkową, którą w razie niedoboru ciepła dogrzewa dodatkowo kocioł grzewczy.

Instalacja słoneczna do podgrzewania cwu ze wspomaganiem ogrzewania budynku
Z zastosowaniem uniwersalnego multiwalentnego podgrzewacza, pojawia się możliwość dodatkowego wspomagania ogrzewania budynku, przez instalację solarną. Co bardzo ważne dla kosztów inwestycji i warunków zabudowy systemu – układ jest prosty w budowie. Wcześniejsze rozwiązania wymagały bowiem odrębnego podgrzewacza i odrębnego zbiornika buforowego.

Montaż kolektorów słonecznych – województwo Śląskie, Katowice…

W każdym obiekcie można wykorzystać energię promieniowania słonecznego – zarówno w budynku budowanym, jak też modernizowanym można dokonać bowiem montażu kolektorów słonecznych. W nowych budynkach zalecamy, aby wykonać montażu zestawów mocujących (przeważnie haków do poszycia dachu) już na etapie wykonywania dachu. Obniża to koszty i oszczędza czas prac instalacyjnych, które mogą wykonać nawet dekarze. Firma NTI Śląsk z Katowic także może podjąć się wykonania takich prac, najlepiej już podczas etapu budowy stanu surowego budynku. Montaż kolektorów na dachu nie zajmuje z reguły więcej niż jeden dzień. Istotne jest właściwe dobranie średnic przewodów instalacji łączących popularnie zwane panele słoneczne, z podgrzewaczem cwu. Przeważnie można je zamaskować w ścianach budynku. Właściwy dobór przewodów pozwoli uniknąć problemów w pracy instalacji solarnej. Prosimy kontaktować się z naszym salonem już na etapie projektu budynku, ewentualnie najpóźniej na etapie realizacji stanu surowego. Należy uwzględnić fakt możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji, a zatem warto jest z wyprzedzeniem rozpocząć proces doboru systemu solarnego.

Montaż kolektorów Viessmann na dachu   Kolektory słoneczne Viessmann w domu jednorodzinnym
Montaż paneli słonecznych
Przeprowadzić można na każdym pokryciu dachu. Zestawy montażowe są dostępne w ofercie firmy Viessmann nie tylko dla popularnych rodzajów dachówki, ale i dla blachy, łupka oraz innych materiałów…
  Kolektory słoneczne w budynku jednorodzinnym
Można stosować w nowych i istniejących obiektach. Panele słoneczne zazwyczaj mieszczą się na dachu budynku, w innym razie można je też zabudować na stelażach obok domu lub fasadzie.

Jaki typ kolektora słonecznego wybrać?

Należy wiedzieć, że wbrew dość rozpowszechnionej opinii kolektory próżniowe nie zawsze pracują z wyższą od płaskich sprawnością. Kolektory rurowe próżniowe o podwójnych rurach szklanych (dwuwarstwowe, „rura w rurze”) są bardzo popularne na rynku i można je zakupić w przystępnej cenie. Jednak ten typ kolektora tak znacznie odbija promieniowanie słoneczne, że tylko sporadycznie latem i zimą, uzyskuje wyższą sprawność od płaskich kolektorów słonecznych, od których jest droższy! W warunkach nasłonecznienia dla Katowic i naszego regionu, zalecamy stosować kolektory płaskie VITOSOL 200-F lub 100-F. Jeżeli na dachu brakuje miejsca, bądź też chcemy zamontować kolektory słoneczne na dachu poziomym lub fasadzie budynku, to wówczas możemy polecić uwadze kolektory słoneczne próżniowe o pojedynczo przeszklonych rurach szklanych, jak VITOSOL 200-T lub 300-T. Tego typu konstrukcja pozwala uzyskiwać wyższą sprawność pracy od paneli płaskich w przeważającym zakresie pracy. Temu zagadnieniu poświęcamy więcej miejsca w dziale ABC Ogrzewania. Aby instalacja słoneczna pracowała prawidłowo, należy spełnić kilka warunków – przede wszystkim już na etapie doboru urządzeń i elementów całego systemu. Z naszej strony zwracamy uwagę, aby:

  • Wybrać odpowiedni typ płaski lub próżniowy kolektora słonecznego.
  • Dobrać odpowiednią powierzchnię paneli słonecznych, nie tylko dla zapewnienia oszczędności energii, ale też dla nie dopuszczania do zbyt częstych przegrzewów, wskutek nadwyżek pozyskiwanego ciepła
  • Dobrać odpowiednio objętość podgrzewacza cwu, zasobnika buforowego lub wymiennika ciepła

Jak uzyskać dotację na zakup kolektorów słonecznych?

Nasza firma pomaga w uzyskaniu dofinansowania na zakup i montaż instalacji solarnej. Dla Państwa wygody możemy zaproponować przeprowadzenie inwestycji we współpracy z jednym z banków z Katowic lub z innego zaproponowanego miasta. Udostępniamy Państwu także obszerny informator poświęcony tematyce dotacji na zakup kolektorów słonecznych. Zapraszamy do kontaktu.

Dotacje na kolektory słoneczne – poradnik

 

Prosimy o złożenie zapytania ofertowego, a także skontaktowanie się z naszą firmą w Katowicach

Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego oraz kontaktu z naszą firmą z Katowic:

Kontakt z firmą NTI Śląsk