NTI Śląsk - logo

Vitocal 350-G

Vitocal 350-G

Typ urządzenia

Vitocal 350-G to pompa ciepła typu solanka/woda lub woda/woda, czyli pozyskująca ciepło z gruntu lub z wody. Pompa ciepła posiada kompaktową budowę, zawierając wewnątrz 3 pompy obiegowe: dla solanki, obiegu grzewczego oraz ładowania podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. Możliwe jest dodatkowe zastosowanie przepływowej grzałki elektrycznej wody grzewczej dla wspomagania pracy pompy ciepła.
Pompa ciepła wykorzystuje zaawansowaną technologię sprężarek typu Compliant-Scroll o wysokiej niezawodności, trwałości i kulturze pracy. Zastosowanie układu tłumienia drgań i dźwiękoszczelnej obudowy pozwala na zabudowę pompy ciepła w obrębie budynku.

Podstawowe dane techniczne

  • Moc cieplna typu solanka/woda (BWC):  od 7,3 do 36,6 kW
  • Pompa oferowana jest także jako dwustopniowa (Master/Slave)
  • Temperatura zasilania wody grzewczej do 70 oC
  • Temperatura ciepłej wody użytkowej: możliwe uzyskiwanie powyżej 60 oC
  • Niski poziom hałasu poniżej 42 dB(A)

Możliwości zastosowania urządzenia

Zastosowanie pompy ciepła Vitocal 350-G jest możliwe zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użytkowych. Jest urządzeniem z segmentu „300” (najwyższy segment urządzeń firmy Viessmann pod względem cech technicznych i poziomu ceny zakupu). Pompa może pracować w trybie monowalentnym zapewniając całkowite pokrycie potrzeb ciepła dla ogrzewania budynku, jak i podgrzewu c.w.u.. Możliwa jest także praca w trybie biwalentnym, przy współpracy z drugim źródłem ciepła (np. kotłem grzewczym).

Cechą szczególną pompy ciepła Vitocal 350-G jest uzyskiwanie podwyższonej temperatury wody grzewczej – aż do 70°C, co umożliwia jej zastosowanie także w przypadku modernizacji ogrzewania i konieczności zasilania np. tradycyjnego układu grzejnikowego. Również ciepła woda użytkowa może mieć podwyższoną temperaturę – powyżej 60°C.

Regulator elektroniczny, jak i konstrukcja pompy ciepła pozwala także na uaktywnienie funkcji chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim – z zastosowaniem dodatkowego modułu AC-Box lub NC-Box. Moduł AC-Box pozwala na aktywne chłodzenie pomieszczeń z wykorzystaniem pracy sprężarki i odwrócenia funkcjonowania obiegu chłodniczego (na zasadzie urządzeń klimatyzacyjnych). Z kolei moduł NC-Box pozwala na tzw. „natural cooling” (naturalne chłodzenie). Dzięki temu możliwe jest tanie chłodzenie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych (bez zwiększonych zysków ciepła jak np. w obiektach biurowych) bez wymaganej pracy sprężarki pompy ciepła, a jedynie z wykorzystaniem naturalnego chłodu gruntu czy wody w sezonie letnim.